dinamiska, attīstoša kompānija, kas nodarbojas ar atšķirīgas ainas un sarežģīta līmeņa elektromontāžas darbiem

Kas Mēs Esam

SIA „DEREX” ir dibināta 2010.gadā. Kopš 2013.gada maija mēneša SIA „DEREX” klientiem piedāva enerģētikas un sakaru pakalpojumus. Galvenais uzņēmuma mērķis - veikt visus darbus kvalitatīvi un profesionāli, lai izveidotu ilgstošas partnerattiecības ar klientiem un partneriem. Uzņēmuma komanda ir gatava apzinīgi sniegt pakalpojumus gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, gan valsts iestādēm.

Next

Kо Spējām

Speciālistiem, kas strādā mūsu kompānijā, ir augsta kvalifikācija un elektromontāžas darbu atšķirīgu ainu izpildes iemaņas, tādēļ Jūs varat uzticēt mums jūsu ofisa aprīkojumu, ražošanas telpas vai mājas, nebaidoties par izpildīto pakalpojumu kvalitāti. Darbu grāmatošanā mūsu līdzstrādnieki izmanto tikai pašu labāko un pārbaudītu aprīkojumu.

Next


PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

2014.g.30. jūnijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fonds” un SIA “DEREX” tika parakstīts līgums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēta projekta Nr. KPFI-15.3/54 īstenošanu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA "DEREX" piederošā ēkā Višku ielā 21F, Daugavpilī”. Projekts tika pabeigts 2015.gadā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs vismaz 0,42 kg CO2/euro. Projekta kopējās izmaksas 1 346 396,71 EUR. KPFI finansē 64,27 % no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 655 300,36 EUR. SIA “DEREX” līdzfinansējums 35,73 % no attiecināmajām izmaksām,t.i. 364 358,29 EUR, un 326 738,06 EUR ir neattiecināmās izmaksas.

Next

Mūsu Darbs

Visas darbu ainas var tikt izpildītas pēc individuālām pasūtītāja shēmām vai saskaņā ar tipveida elektroshēmām uz aptaujas lapas pamata. Mūsu labākie speciālisti ir gatavi operatīvi un kvalitatīvi izpildīt elektromontāžas darbu jebkuras ainas. Ar pilnu darbu sarakstu Jūs varat iepazīties mūsu mājaslapas galvenajā lappusē, kā arī pakalpojuma sadaļā. Mūsu kompānija sadarbojas kā ar fiziskām, tā arī ar juridiskām personām. Mēs strādājam Daugavpilī un Daugavpils novadā, bet arī gatavi aplūkot piedāvājumus arī no citiem novadiem un pilsētām.

Kas? Kur? Kad?

SIA "Derex"
e-pasts: derex@derex.lv
tālr.(sekretāre): +371 22070690
Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvaijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konts: LV28NDEA0000082771700
Jur. un fakt. Adrese: Višķu iela 21F, Daugavpils, LV-5410