image

Apraksts:

Apgaismes tīkla rekonstrukcija, elektroapgādes tīkla rekonstrukcija (0,4 kV, 10 kV CL izbūve), zemsprieguma tīkla rekonstrukcija (zemsprieguma tīkla kanalizācijas sistēmas izbūve).

Informācija par projektu

Kategorija:

Pilsētas infrastruktūra

Optiskais Kabeļu tīkls

Virziens:

Ceļu būvniecība