image

Apraksts:

Ceļu atjaunošanas darbi rūpnieciskā rajona robežās. Vājstrāvas āra darbi, āra apgaismojuma izbūve, āra elektroapgādes būvdarbi (apakšstacijas izbūve, 10 kV kabeļu līnijas izbūve, 0,4 kV kabeļu līnijas izbūve).

Informācija par projektu

Kategorija:

Pilsētas infrastruktūra

Optiskais Kabeļu tīkls

Virziens:

Ceļu būvniecība