image

Apraksts:

Ēkas elektroinstalācijas izbūve, elektroapgādes tīkli āra lietotājiem, teritorijas apgaismojums, zemējuma un zibens aizsardzības shēmas ierīkošana, zemsprieguma kabeļi lietotājiem

Informācija par projektu

Kategorija:

Elektroinstalācija

Rekonstrukcija

Virziens:

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma