Ēku sistēmu
projektēšana

Sasniedziet maksimālu efektivitāti
projektos ar mūsu inženiertehnisko pieredzi

Priekšrocības, izvēloties
mūsu pakalpojumu

Mēs saprotam, ka ēka ir ilgtermiņa ieguldījums, tāpēc mēs nodrošinām tās ilgtermiņa ekonomisko un funkcionālo dzīvotspēju. Mūsu visaptverošā dzīves cikla izmaksu analīze palīdz pieņemt pamatotus lēmumus par sistēmu izvēli, uzturēšanu un ekspluatācijas izdevumiem. Šī paredzamība nodrošina ilgtermiņa ekonomisko un funkcionālo dzīvotspēju, padarot ēkas ekonomiski izdevīgas un efektīvas ilgtermiņā.

Neatkarīgi no tā, vai tas ir pilnīgi jaunas celtniecības sākums vai ir nepieciešama sarežģītas rekonstrukcija ar dažādām grūtībām, mūsu zināšanas nodrošina, ka katrs projekts tiek īstenots ar visaugstākajiem kvalitātes un ilgtspējas standartiem.

alt

Metode detalizēti

Mūsu metode ietver vairāku apakšsistēmu integrāciju – no apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC), elektrības un apgaismojuma līdz santehnikai, ugunsdrošības un drošības sistēmām. Uztverot šīs sastāvdaļas kā savstarpēji saistītus vienas sistēmas elementus, mūsu inženieri atklāj iespējas būtiskai optimizācijai un enerģijas taupīšanai. Šī integrētā stratēģija uzlabo vispārējo ēkas veiktspēju, neaprobežojoties tikai ar būvniecību un ņemot vērā visu ēkas dzīves ciklu.

Dizaina un būvniecības risinājumi ekonomiskiem ieguvumiem

Kultūras mantojuma ēku modernizācija, vienlaikus saglabājot to autentiskumu

Ekoloģiski inovatīvi risinājumi, kas paaugstina projektu ilgtspējību

Pielāgoti risinājumi, kas atbilst jūsu vīzijai un mērķiem

Priekšrocības

Komercēkas

Optimizē enerģijas patēriņu, uzlabo iemītnieku komfortu un samazina izmaksas.

Veselības aprūpes iestādes

Nodrošina infekciju kontroli, drošību un uzticamu kritisko sistēmu darbību.

Izglītības iestādes

Rada ērtu mācību vidi un saskan ar ilgtspējības mērķiem.

Viesmīlības un izklaides nozare

Uzlabo viesu pieredzi un darbības efektivitāti.

Rūpnieciskās iekārtas

Optimizē procesus, uzlabo darbinieku drošību un pārvalda enerģijas patēriņu.

Mazumtirdzniecības un komerciālās telpas

Uzlabo energoefektivitāti un uzlabo iepirkšanās pieredzi.

Datu centri

Nodrošina uzticamu dzesēšanu, enerģijas rezerves un ugunsdzēsības sistēmas.