Šķiedru optisko cauruļvadu sistēmas projekts Grimā

Projekts ietver 23 kilometru šķiedru optisko cauruļvadu izveidi, kas paredzēta, lai uzlabotu digitālo savienojamību un pakalpojumu sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Darbi ietver tiešos pieslēgumus individuālām dzīvesvietām un tīkla sadales skapju uzstādīšanu gar ielām.

Apraksts

Pilsētas ceļi ir būvēti, izmantojot plātnes, kuru svars ir aptuveni 400 kg katra. Lai efektīvi pārvaldītu šo plātņu izvietošanu un noņemšanu, tika izmantota bezvadu vakuuma pacelšanas sistēma. Šī pieeja veicināja drošāku un efektīvāku sagatavošanās fāzi tranšeju izveidei un sekojošai šķiedru optisko kabeļu uzstādīšanai.

Projekts arī saskārās ar izaicinājumu integrēt jauno tīklu ar Grimmas esošo komunikāciju infrastruktūru. Esošo tīklu klātbūtne prasīja manuālu, precīzi vadītu pieeju, lai nodrošinātu, ka jauno kabeļu uzstādīšana netraucētu un nepārtrauktu pašreizējos pakalpojumus.

Detaļas

2023

Grimma, Vācija

Sazinieties ar mums

Uzziniet, kā mēs varam pielāgot risinājumus, kas atbilst jūsu būvprojekta vajadzībām. Sazinieties ar mums, lai saņemtu ekspertu konsultācijas.