DEREX uzbūvēja pirmo peldošo saules staciju Baltijas reģionā

DEREX, pieredzējis spēlētājs atjaunojamās enerģijas jomā, ir izstrādājis un uzstādījis pirmo peldošo saules enerģijas staciju Baltijas valstīs. Stacija, kuras jauda ir 2,1 MW, nodrošinās nepieciešamo enerģiju pilnai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Sloka” (“Jūrmalas ūdens” ūdensapgādes uzņēmums) darbībai Jūrmalā. Plānots, ka sistēma sāks darboties līdz 2023. gada beigām.

DEREX uzstādīja pirmo saules enerģijas staciju reģionā, kas atrodas uz ūdens virsmas, izmantojot peldošos pontonus.

Peldošās sistēmas dizainu izstrādāja Sungrow, kas, pēc “Global solar PV tracker market share 2023” ziņojuma, ir viens no trim vadošajiem tirgus līderiem peldošo saules enerģijas staciju risinājumos. Saules moduļus ražo Francijas uzņēmums RECOM. Jau vairākus gadus šis uzņēmums ir iekļauts Bloomberg Tier 1 kategorijā, kas paredzēta saules risinājumu ražotājiem, un atbilst tādiem kritērijiem kā iesaistīšanās lielos projektos, banku finansējums, pilni ražošanas cikli, pētniecība un attīstība, kā arī tirgus stabilitāte vairāk nekā 5 gadus.

“Slokas” NAI patērē 40% no kopējām “Jūrmalas ūdens” enerģijas izmaksām. Saules stacijas uzstādīšana ļaus “Slokai” ražot savu enerģiju, efektīvi samazinot “Jūrmalas ūdens” elektroenerģijas izmaksas un samazinot organizācijas atkarību no enerģijas tirgus cenu svārstībām. Projekts paredz samazināt oglekļa dioksīda emisijas par 231 657 tonnām gadā, kas minimizēs reģiona oglekļa pēdas nospiedumu un palīdzēs ilgtermiņā saglabāt tā resursus, uzturot ekoloģisko līdzsvaru. Garantētās 30 gadu ekspluatācijas laikā peldošā saules stacija spēs nepārtraukti darboties skarbajos vietējos apstākļos. Pateicoties DEREX īpaši izstrādātajiem risinājumiem, sistēma ir izturīga pret sāli, miglu, sniegu un ledu — tipiskiem Latvijas klimata nokrišņiem —, kā arī pret amonjaka un sērūdeņraža ietekmi uz stacijas materiāliem un aprīkojumu.

Ūdenstilpņu izmantošana saules elektrostaciju uzstādīšanai: Iemesli un pozitīvās pieejas

Lēmums izvēlēties vietu peldošās elektrostacijas uzstādīšanai tika pieņemts, ņemot vērā tehnisko un energoefektivitāti, kā arī Jūrmalas ainavas īpatnības. Pilsētu ieskauj Lielupes upe, Rīgas līcis un Ķemeru nacionālais parks, un to sedz 64% dabas teritorijas, tostarp meži un ūdenstilpes. 16% teritorijas sastāv no rezervātiem un dabas aizsardzības zonām ar retām floras un faunas sugām. Tā kā uz zemes saules staciju uzstādīt nebija iespējams, uzstādīšanas vietai tika izvēlēts neizmantots dīķis “Slokas” NAI rietumu daļā.

“Peldošās stacijas Latvijā un Baltijas reģionā vēl nav guvušas būtisku popularitāti, lai gan tas ir drošākais risinājums reģionam raksturīgajām trauslajām ekosistēmām. “Salas” uz ūdens aizsargā virsmu no pārmērīgas saules gaismas, novērš zemūdens veģetācijas augšanu un saglabā ūdens ekosistēmas līdzsvaru un tīrību,” skaidro Jūlija Ņikuļina, projekta vadītāja un DEREX zaļās enerģijas nodaļas direktore. “Turklāt ūdens vide ir optimāla pašiem paneļiem, jo dabiskā dzesēšanas ietekme no ūdens palīdz stacijai uzturēt stabilu temperatūru. Divpusējie (bifacial) paneļi, kas absorbē saules atspīdumu no ūdens virsmas, nodrošina vēl augstāku stacijas veiktspēju.”

Tehniskais pārskats

Projektā ietilpst 3 820 bezrāmju divpusējie stikla moduļi, katrs ar jaudu 550 W. Tie ir uzstādīti uz “salas” 12° leņķī, lai optimizētu saules gaismas savākšanu. Peldošā sistēma sastāv no trīsslāņu arhitektūras ar enkura punktiem: 

  • Apakšējais slānis ir pludiņš, kas izgatavots no HDPE.
  • Vidējais slānis ir tērauda stienis ar stiprinājuma punktiem.
  • Augšējais slānis ir saules modulis.

Pludiņi starp moduļu rindām ir novietoti attālumā viens no otra, samazinot ēnojuma efektus un nodrošinot pieejamību apkopei.